Parmentierweg 7 5657 EH Eindhoven
040 - 2052747

Kwaliteit


KWALITEIT IS MEER DAN ALLEEN CONTROLEREN

Bij Wilting wordt de kwaliteit in de productie gemaakt en niet door de kwalitieitsafdeling. De kwaliteitsafdeling is enerzijds het verlengde van de kwaliteitsfunctionarissen bij onze klanten en anderzijds ondersteunend aan de productie doordat procescontroles worden ondersteund.

Bij het inrichten van het productieproces wordt vanaf het begin nagedacht over de kwaliteitsaspecten. Er wordt een control plan gemaakt en de juiste operationele kwaliteitscontroles worden ingericht. Bij het opstarten van een nieuwe productie wordt een First Article Inspectie uitgevoerd alvorens de reguliere productie vrij te geven.

Eindcontroles worden bij Wilting uitgevoerd om te bevestigen dat het productieproces goed is verlopen. Dit kan bij stabiele productieprocessen vaak door middel van een steekproef. Vastlegging van de kwaliteitsgegevens gebeurt in het advanced productie management systeem. Dit zorgt voor traceerbaarheid en legt de basis voor statistische analyses, waar ook de engineers van onze klanten steeds vaker dankbaar gebruik van maken.

Calibratie van alle meetmiddelen wordt geborgd in een transparante en tranceerbare database. Bovendien worden voor kritische maatvoeringen veelal herhaalbaarheids- en reproduceerbaarheidsanalyses uitgevoerd. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de controles gegarandeerd en geven ze maximaal uitsluitsel over de kwaliteit van de producten en/of de processen.

Binnen Wilting worden afwijkingen in detail geregistreerd. Het maakt niet uit of deze geconstateerd worden tijdens het productieproces, tijdens de eindcontrole, bij partners of onverhoopt door onze klanten. Uiteraard wordt vervolgens middels een 8D-aanpak gestructureerd gezocht naar de oorzaken en indien mogelijk verbeteringen doorgevoerd. 

Wilting heeft voor de lucht-/ruimtevaart industrie het AS9100 (en ISO9001) certificaat. Kwaliteit en traceerbaarheid van producten is hierdoor gegarandeerd.
Klik hier voor het AS9100 certificaat