Parmentierweg 7 5657 EH Eindhoven
040 - 2052747

Langjarige relaties


LANGJARIGE RELATIES GEBASEERD OP COMMITMENT EN VERTROUWEN

Alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat het succes van Wilting volledig afhangt van het succes van onze klanten. Binnen de organisatie is er voor elke klant dan ook een klantverantwoordelijke aangewezen die exact op de hoogte is van de wensen van en afspraken met de klant.

Deze klantverantwoordelijke is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en bewaakt dat leveringen conform afspraak worden gedaan. Maar ook kijkt hij/zij mee in de toekomst en zorgt dat forecasts worden omgezet in reserveringen van capaciteit of materialen. 

Ook met de technologiepartners en toeleveranciers bouwt Wilting continu aan versterking van de samenwerking. Door scherp, open en eerlijk met elkaar te communiceren worden de prestaties van de gehele keten verbeterd. Verkorting van doorlooptijden, voorkomen van fouten en vermijden van verspilling draagt bij aan efficiëntie. Hierdoor ontstaan langdurige relaties die bij nieuwe projecten bijzonder effectief blijken te zijn doordat we "aan één woord genoeg hebben". 

Wilting neemt een prominente plaats in in het Brainport netwerk. Als lid van Brainport Industries is Wilting actief in de kopgroep "Medizintechnik Holland". Dit is een groep van complementaire bedrijven uit de Nederlandse maakindustrie die een foothold in de Zuidduitse Medische markt proberen te krijgen. Door voor Duitse bedrijven te werken, versterkt deze kopgroep de bekendheid van de regio en daarmee de kansen op langdurige omzetgroei.

Daarnaast is Wilting lid van netwerken zoals FME, Nevat, Metaalhuis en Mikrocentrum.

Zowel met klanten, partners als met medewerkers streeft Wilting naar langjarige relaties, waarbij we steeds flexibel inspelen op nieuwe omstandigheden.