Parmentierweg 7 5657 EH Eindhoven
040 - 2052747

Over Wilting


WILTING: SPECIALISTEN IN MAAKBAARHEID

Wilting is al meer dan vijfendertig jaar actief als een bedrijf dat zich specifiek richt op de productie van hoogwaardige componenten, assemblages en samengestelde onderdelen. De klanten zijn Europese OEM'ers die wereldwijd concurreren. Daarvoor gelden maatstaven waar Wilting als geen ander mee om kan gaan.

Wilting biedt technologie, kwaliteit en logistiek die de concurrentiekracht van haar klanten versterkt. Wilting is technologisch vooruitlopend en heeft toegang tot expertise en competenties in de rest van de keten. Value chain management en supply chain management vormen de spil bij het leveren van toegevoegde waarde.

www.jatec.nl

In de cultuur van Wilting ligt een diepgewortelde drang tot ontwikkeling en vernieuwing verankerd. Een proces dat heeft geresulteerd in een topteam van bovengemiddelde klasse met een mix van professionaliteit, pragmatisme en daadkracht.

Door de processen af te stemmen op de werkwijze van de klanten is Wilting een belangrijke toeleverancier van mechanische componenten en modules geworden.

Bij Wilting werken ca 85 FTE verspreid over 3 locaties. Daarnaast is Wilting ingericht om bij snel toenemende vraag van haar klanten een flexibele schil te activeren. Door voldoende flexibele productiecapaciteit en klantenspreiding te realiseren, blijkt Wilting in staat om mee te schalen met wisselende behoefte van klanten (zowel up ramp als down turn). Daardoor kan Wilting langjarige continuiteit garanderen. 

 

Wilting werkt samen met haar zusterbedrijf Jatec in Leerdam. Jatec richt zich op het snel en flexibel produceren van onderdelen en sub-assemblages aan machinebouw, off-shore, printing industrie, enz. Jatec onderscheidt zich door hoge kwaliteit met korte levertijden. Er werken ca 40 FTE bij Jatec.

Klik hier voor een bezoek aan de website van Jatec.

Op alle offertes van Wilting, op alle opdrachten aan Wilting en op alle opdracht van Wilting en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de FME-CWM-leveringsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, zoals deze luiden volgens de plaatselijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.

PRIVACYVERKLARING

Wilting neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Lees de details in onze privacyverklaring.