Parmentierweg 7 5657 EH Eindhoven
040 - 2052747

Samenwerken


SAMENWERKEN OP BASIS VAN GELIJKHEID LEVERT OPZIENBARENDE RESULTATEN

Samenwerken begint met respect voor elkaar en voor elkaars expertise. Onze klanten hebben de expertise om producten/systemen te ontwikkelen en die te vermarkten en te servicen. Wilting heeft kennis en kunde op het gebied van maakbaarheid en maken. Deze competenties versterken elkaar bij een goede samenwerking. Onze klanten krijgen goedkopere / nauwkeurigere / betrouwbaardere onderdelen of modules, waardoor zij hun klanten beter kunnen bedienen. Wilting krijgt continue de kans nieuwe uitdagingen op te pakken, waardoor we ons specialisme verder kunnen verdiepen.

Wilting staat voor korte lijnen en open communicatie tussen collega's onderling, met toeleveranciers en/of technologiepartners en met klanten. Omdat elk industrialisatieproject vraagt om een specifieke oplossing formeert Wilting per product/module het optimale projectteam. Hierbij speelt de NPI-projectleider weliswaar een centrale rol, maar alle spelers (zowel intern en als bij de partners van Wilting) zijn pro-actief en nemen initiatief. Hierdoor ontstaan situationeel zelfsturende teams die snel naar het optimale maakproces toe werken.

In het toeleveringsnetwerk in Nederland slaat Wilting zelfs de handen ineen met collegabedrijven in samenwerkingsverbanden. Zo werkt Wilting in Medizin Technik Holland samen met 11 andere high-tech toeleveranciers om de Zuidduitse Medische Markt te bedienen. Gezamenlijk worden evenementen georganiseerd en beurzen bezocht om de kracht van samenwerking aan potentiële Duitse klanten uit te leggen.

De medewerkers van Wilting zijn gewone mensen die gemakkelijk in de omgang zijn. Op basis van hun specialistische kennis communiceren ze duidelijk wat mogelijk is en wat niet.